Separator magnetyczny wikipedia

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_mini_e/Elzab Mini E - kasy fisklane Polkas Kraków

Teraz na naszym rynku widocznych jest wiele sposobów magnetycznych, jakie posiadają specjalny kształt pola magnetycznego, dzięki czemu sprawia się dużo trudną wagę magnetyczną nawet w konkretnej odległości od separatora. Siła magnetyczna tworzona jest poprzez magnesy ferrytowe. Separatory magnetyczne nadprzenośnikowe są często do leczenia elementów metalowych z przenośników taśmowych i zsypów. Służą oraz do pomoce urządzeń takich jak kruszarki i młyny.

 

Jakie rodzaje separatorów wyróżniamy?
Można wyróżnić dwa rodzaje separatorów: blok magnetyczny oraz separator nad taśmowy samoczyszczący. Blok magnetyczny nie posiada taśmy czyszczącej, należy oczyszczać go ręcznie lub przy pomocy mechanizmu czyszczącego. Ten typ separatora łączy się w sukcesie, gdy spodziewana ilość żelaza będzie delikatna czyli do ochrony poszczególnych urządzeń. Natomiast separator nadtaśmowy samoczyszczący montowany jest ponad przenośnikiem, który zapewnia pole magnetyczne o bardzo wielkiej skali. Należy zaznaczyć, że jest zatem bezpiecznie dla środowiska pracy. Czyści się go w styl ciągły, poprzez taśmę wynoszącą, co zapewnia usuwanie niemal wszystkich części elementów metalowych. Można kupić wersję separatora z napędem elektrycznym czy hydraulicznym.

Kształt oraz rozmiar
Separatory wykonywa się w różnych modelach oraz rozmiarach, a firmy, które zastrzegają się ich pracą są w bycie dobrać odpowiedni mężczyzna i kształt magnesu do posiadanych technologii, kiedy również potrzeb. By móc dobrze dobrać właściwy typ magnesu, wystarczy oszacować wysokość warstwy materiału, która dobiera się na przenośniku. Należy również wiedzieć jego wielkość. Wiadomo, iż im przy obiektów żelaznych mógłby się znajdować magnes tym normalniejsza będzie skuteczność separatora. Warto i wiedzieć o tym, że szerokość magnesu powinna odpowiadać szerokości przenośnika, na jakim poznaje się ten wynik.