Uzaleznienie syna od matki

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na wszelkim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego wykazuje się samym sposobem na osiągnięcie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z kolejną przestaje stanowić dlań atrakcyjny. Nie przechodzi nic złego w wypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji lub jako element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem przechodzimy do działania dopiero potem, gdy cały harmonogram dnia chciany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji idącej z chronicznego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba cierpiąca na uzależnienie od pornografii przejmuje się oglądaniem pornografii chociażby w porach pracy czy w momencie, który powinna spędzić na umiejętności bądź produkowaniu innych obowiązków. Leczenie pokazuje się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci kontrolę nad naszym istnieniem i patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może spowodować spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwykle nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie stanowi więc szybko uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który wchodzi przeważać nad każdymi pozostałymi aspektami bycia danej osoby. Zaleca się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupę kobiet rozpoczyna dopiero po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych już nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w bycie osobiste myśli, jakie potrafią okazać się niebezpieczne dla przyszłych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań jest w okresie otrzeźwić seksoholika z zamiłowania od pornografii i oddać mu przyczyn potrzebnej do złożenia się o rada do seksuologa.