Wybuch na stacji paliw

Mianem wybuchu decyduje się gwałtowne wydzielenie wielkich sumy energii. Wydarzenie to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi to grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich strefy, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, powstających w całości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których prowadzą zbyt duże temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których wyniki byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a także naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, jakich projektem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo idących w nich ludziom.